Knihovnické zdroje


www.ptejteseknihovny.cz – Protože knihovníci naleznou odpověď...

www.ctesyrad.cz – ČTEnářův SYmpatický RÁDce

www.knihovny.cz – Portál o českých knihovnách

www.bibliohelp.cz – Biblioterapie - léčba knihou

www.svkkl.cz. – Středočeská vědecká knihovna v Kladně

www.audioknihy.net – Potrál o audioknihách

www.citarny.cz – Informační portál s knihami pro všechny, co ještě čtou a přejí si, aby i naše děti měly šanci nebýt hloupé