O knihovně


Obecní knihovna v Žilině byla založena krátce po roce 1892. Znovu vznikla 8. 8. 1920 převzetím darované knihovny od Občanské čtenářské besedy.

V září 2001 byl pořízen počítač s napojením na Internet a v roce 2006 kvalitní knihovní program Clavius, který bohužel nebyl využíván. V současnosti probíhá revize a převod fondu do elektronické podoby.

Zakládací listina Občanské čtenářské besedy - 21. 10. 1890