V roce 2012 probíhal projekt:

Knihovna pro celou rodinu

V roce 2011 knihovna realizovala tyto projekty:

Novinářský kroužek pro děti aneb Mediální výchova v knihovně

(Nejen) literární besedy pro dospělé

Aktivní stáří s knihovnou


Projekty se uskutečnily s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, program Knihovna v 21. století

Informace o chystaných i uskutečněných akcích jsou k dispozici v sekci "Akce" a také v Žilinských listech